Tempus Joint European Project
Tempus JEP – 18126 - 2003

Novosti

  Novosti
 
 


Učešće studenata CEFES postdiplomskog studija na

"Osmom seminaru o upotrebi neuronskih mreža u elektrotehnici"

             
       
  
 


 


 


 


 

© CEFES 2004