Tempus Joint European Project
Tempus JEP 18126 - 2003

NOVOSTI


NOVOSTI

 


Predavawa od modulot
Re`imi na rabota na elektroenergetski sistemi

Vo ramkite na planiranite predavawa od CEFES poslediplomskite studii, na 21ti mart 2006, so po~etok vo 16 ~asot, vo salata za konferencii na Elektrotehni~kiot fakultet, }e se odr`at po~etnite predavawa od tretiot modul: Re`imi na rabota na energetski sistemi.

Predavawata }e gi odr`i prof. d-r. Evangelos Dialinas, Nacionalen Tehni~ki univerzitet vo Atina

 


 


 


 

CEFES 2004