Tempus Joint European Project
Tempus JEP – 18126 - 2003

Novosti
 

 

EKONOMSKI ISPLATIVI I EKOLOŠKI ENERGETSKI SISTEMI 
COST-EFFECTIVE & ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ENERGY SYSTEMS
-CEFES-

 
 

Projektom je predviđeno pripremanje i uspostavljanje prvog zajedničkog medjunarodnog studija u CARDS zemljama (Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora, Makedonija) na nivou kvaliteta postdiplomskih studija u zemljama Evropske Unije.
Ekonomski isplativi i ekološki energetski sistemi su izabrani kao tema od najvišeg interesa i značaja kako za elektrprivredu, tako i za studente u CARDS zemljama.

 

 

 

 

© CEFES 2004