Tempus Joint European Project
Tempus JEP – 18126 - 2003

Novosti

  NOVOSTI  

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE


Juli 08 – 12, 2007.


Šesti i posljednji Koordinacioni sastanak održat će se na Fakultetu elektrotehnike, Univerziteta u Tuzli. Svi članovi Konzorcija su potvrdili svoj dolazak.

Tatjana Konjić, doc.

Koordinator CEFES Projekta


Fakultet elektrotehnike iz Tuzle u okviru EU projekta ‘’Cost-effective and Environmentally Friendly Energy Systems - CEFES’’, dana 10.07.2007. u 10:00 u prostorijama Univerzitetskog centra za razvoj daljinskog obrazovanja (zgrada Gimnazije ‘’Meša Selimović’’, Ul. M.Fizovića 8) organizuje
 

SEMINAR

ELECTRICAL POWER SYSTEM RESTRUCTURING AND NEW EU ENERGY POLICY
Restruktuiranje elektroenergetskog sistema i nova energetska politika Evropske Unije


Seminarom su obuhvaćene slijedeće aktuelne teme:

  • tržište električne energije,
  • distribuirani/obnovljivi izvori električne energije,
  • kvalitet električne energije.
Program
 
 
09.00 – 10.00 Registracija učesnika
 
10.00 - 10.15 Otvaranje
 
10.15 – 11.30 I dio (prezentacije i diskusije)
Mirza Kušljugić, Tatjana Konjić (Fakultet elektrotehnike Tuzla)
"Electrical Power Sector of Bosnia & Herzegovina – Transition to Deregulated Market"

Evangelos Dialynas (National Technical University of Athens)
''The competitive electric energy market in Greece since its introduction in 2001''

Tome Saraiva (Faculty of Electrical Engineering Porto/ Institute INESC Porto)
"The Iberian Electricity Market - Difficulties, Advantages and Challenges"

Edin Zametica (State Electricity Regulatory Commission)
"Overview of power market development in Bosnia & Herzegovina"

Diskusija
Ivica Drežnjak
(Regulatorna komisija za električnu energiju Federacije BiH - FERK)
"Otvaranje tržišta električne energije u BiH"

 

11:30 –12:00 Pauza
 
12:00 –13:30 II dio (prezentacije i diskusije)
Nikos Hatziargyriou (National Technical University of Athens)
"Current Development and Policies regarding RES in Europe"

Vladimir Katić (Fakultet tehničkih nauka Novi Sad)
''Overview of development of RES in Serbia and its possible effects on power market''

Jovica Milanović (University of Manchester)
''Quality of electricity supply in market driven environment"

Diskusija
Vinko Bošnjak
(JP "Elektroprivreda BiH" Elektrodistribucija Zenica)
"Distribuirana proizvodnja električne energije u BiH
"


Zvaničani jezici Seminara su:

  • svi jezici sa prostora Ex-Jugostavije,
  • Engleski jezik.

Molimo Vas da najkasnije do 30.06.2007. dostavite listu učesnika Seminara sa njihovim email adresama, kako bismo bili u mogućnosti da Vam dostavimo kopiju predviđenih prezentacija prije dolaska na Seminar.

Tokom Seminara predviđena je izložba i prezentacija firmi.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti:

Fakultet elektrotehnike
Doc. Dr. Tatjana Konjić
Tel. 035 259 621
Fax. 035 259 617
Email: tatjana.konjic@untz.ba BHK CIGRE

BHK CIGRE
G-đa: Jasmina Jakić
Tel. 033 441 886
Fax. 033 441 887
Email: cigre@bhkcigre.ba

Seminar se održava u suorganizaciji sa:

                                                       

 


 


 


 

© CEFES 2004